Wykorzystanie wiedzy w…

Wykorzystanie wiedzy w gospodarce – Polska a kraje regionu

Wykres indeksu złożoności gospodarczej. Coś nam te innowacje chyba nie idą i zwiększenie limitu długu raczej im nie pomoże

#infog #ekonomia #technologia #ciekawostki #polska #gospodarka