Widownia reaguje na…

Widownia reaguje na ostateczną porażkę Kasparowa z komputerem Deep Blue, 11 maja 1997 roku.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #technologia #szachy #sztucznainteligencja #myrmekochoria