Uniwersytet Bristolski wraz z…

Uniwersytet Bristolski wraz z Boston Dynamics przeprowadzili w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia badania przy pomocy spektrofotometrów oraz sprawdzili zdolność swoich robotów do pracy w obszarach o wysokim promieniowaniu jonizującym. Jednym z tych miejsc był Czerwony Las ale nie wykluczają wykorzystania robotów pod nowym sarkofagiem.

#czarnobyl #technologia #bostondynamics #smiesznypiesek