Szpital Zhongnan w Wuhan…

Szpital Zhongnan w Wuhan będzie administrował pacjentom zarażonym coronawirusem wlewy dożylne 24000mg witaminy C codziennie przez okres 7dni.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

#jerzyzieba #koronawirus #medycyna #chiny #coronavirus #epidemia #technologia #leki