Ron Cobb, Człowiek…

Ron Cobb, Człowiek demonstrujący swoją wyższość nad zwierzętami, 1965.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #rysunek #usa #technologia #myrmekochoria