Redukcjonizm materialistyczny…

Redukcjonizm materialistyczny jest po prostu jednym z wielu przedzałożeń metafizycznych, z punktu widzenia których prowadzi się badania naukowe. Wielu naukowców tego nie rozumie wychodząc ze stanowiska, że jeśli można osiągnąć praktyczne rezultaty stosując ten model wyjaśniania świata, ów model musi koniecznie odzwierciedlać prawdę o świecie. Na czym polega problem? Na błędnym kole – na założeniu, że odpowiedni opis świata jest możliwy do uzasadnienia przez zastosowanie założeń redukcjonizmu materialistycznego. Tylko, że same te założenia wymagają kolejnego uzasadnienia ich prawomocności, i tak ad infinitum.
Dawkins nie ma odpowiedniej wiedzy aby ostatecznie zweryfikować założenia bo i jej ludzkość jeszcze nie posiada. Stawia się jednak w roli eksperta mimo właśnie tej zerowej wiedzy.
Nie mamy odpowiedniej technologii aby udowodnić racje którejś z stron. Każdy kto podejmuje obecnie dyskusje i wspiera którąś z stron(religia=ateizm) jest merytorycznie przegranym
#gimboateizm #neuropa #wiara #nauka #religia #dzbanynauki #naukowcywiary #dzbanywiary #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #oswiadczenie #takaprawda #technologia #4konserwy