Pył zawieszony PM2,5 jest…

Pył zawieszony PM2,5 jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń w naszej atmosferze. Niestety zlokalizowanie jego źródła może być nie lada wyzwaniem. Ten DIY miernik umożliwia łatwe wykrycie źródła pyłu PM2,5 oraz pomiar jego intensywności.
Więcej (✌ ゚ ∀ ゚)☞ Elektroniczny nos DIY na ESP32, który wskaże źródło PM2,5

#forbot #elektronika #technologia #arduino #nauka #programowanie