Projekt Genetrix wypuszczony…

Projekt Genetrix wypuszczony z USS Valley Forge, lata 50. XX wieku.

Cała afera z Roswell wzięła się z balonów, ale nie do końca metrologicznych. Armia USA używała balonów do wykrywania testów broni atomowej przez Związek Radziecki używając triangulacji (chyba), bo nie było wtedy satelitów. Tak naprawdę projekt oparto o wcześniejsze badania z II wojny światowej, gdzie dawno pilotom specjalne urządzenie, które wysyłało fale dźwiękowe pod wodą i można było ich zlokalizować. Gdy wybuchła mania na przybyszów z kosmosu rząd nawet dolewał oliwy do ognia, tylko po to, aby zmylić własnych obywateli i szpiegów. Oczywiście, to nie przekona Gortiego i innych, którzy nabijają na temacie kabzę, no ale.

PDF
Wojna na balony

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #historiajednejfotografii #technologia #myrmekochoria