Myśląc o Kraśniku, który…

Myśląc o Kraśniku, który walczy z LGBT, 5G i Wi-Fi, sięgam po proroczy fragment „Konopielki”. Scena pokazuje – mówiąc dzisiejszym językiem Kościoła – zdrową reakcję ojca na niebezpieczną, neomarksistowską ideologię kulistości Ziemi, przywleczoną przez dziecko ze szkoły.
https://mobile.twitter.com/boklazec/status/1310120728176582657
#bekazkatoli #dzbanywiary #heheszki #neuropa #bekazpisu #technologia #krasnik #lgbt