Czytamy naturę #77 | Neutrina…

Czytamy naturę #77 | Neutrina z jądra Słońca – Fraktalne nanokryształki – O ciekawości

Prosto do celu: https://www.youtube.com/watch?v=_rzpx3t2DiU
Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5848781/czytamy-nature-77-neutrina-ze-slonca-fraktalne-nanokrysztalki-o-ciekawosci/

W 77. odcinku „Czytamy naturę” będzie mowa:

1) 00:57 o wykryciu specjalnej podgrupki neutrin, które trafiły do włoskiego detektora Borexino, a które dają nam wgląd w reakcje jądrowe zachodzące w jądrze naszego Słońca; #astronomia #kosmos

2) 09:33 o sposobie na tworzenie nanokryształów o dowolnym kształcie; #fizyka #technologia

3) 15:12 o ciekawości świata i o tym, jak zachowuje się człowiek posadzony przed Wikipedią z jednym prostym zadaniem: klikaj sobie śmiało przez 15 minut i czytaj o tym, cokolwiek Cię zainteresuje. #psychologia

Źródła:

1) Borexino Collaboration. (2020). Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun. Nature, 587(7835), 577-582; https://www.nature.com/articles/s41586-020-2934-0
2) Smith, J. D., Scanlan, M. M., Chen, A. N., Ashberry, H. M., & Skrabalak, S. E. (2020). Kinetically Controlled Sequential Seeded Growth: A General Route to Crystals with Different Hierarchies. ACS nano; https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c07384
3) Lydon-Staley, D. M., Zhou, D., Blevins, A. S., Zurn, P., & Bassett, D. S. (2020). Hunters, busybodies and the knowledge network building associated with deprivation curiosity. Nature Human Behaviour, 1-10; https://www.nature.com/articles/s41562-020-00985-7

#nauka #gruparatowaniapoziomu #liganauki #swiatnauki #ligamozgow #conowegownejczer