29 czerwca 1925. r. dr H.C….

29 czerwca 1925. r. dr H.C. Hayes z US Naval Research Lab, Bellevue, D.C. Dr. Harvey C. Hayes (1878-1968), pionierski fizyk badawczy z akustyki podwodnej, który w latach 1952. r. służył jako kierownik działu Sound Laboratorium Badawczego w latach 1923 r. Nowy znalazcy głębokości dźwiękowej Hayes umożliwił pierwsze dokładne i szybkie mapowanie podłogi oceanu. Jego rozwój jednego z najwcześniejszych systemów Sonarów marynarów i innych prac w akustyce podwodnej odgrywałby ważną rolę w ewentualnym zniszczeniu niemieckiej floty podwodnej podczas II wojny światowej, a większość jego prac nadal wpływa na badania oceanograficzne i technologię morskie innowacje na całym świecie.

#historiajednejfotografii #ciekawostki #nauka #ocean #technologia